તું કયાં ?

 યાદ છે ?કહાન તને?

 યુગો યુગો પહેલાં

 આપણે મળેલા ને….

 સખીઓના વૃંદમાંની

 એક હું ગોપી

 પણ પછી ભવાટવિમાં

 ખોવાઈ હું એવી

 કે મળતો ના

 તું મને અહીં આટલામાં

 પણ કહાન તું ક્યાં?

 

  

 

This entry was posted in કાવ્યો, સ્વરચિત કૃતિઓ. Bookmark the permalink.

2 Responses to તું કયાં ?

  1. nilam doshi કહે છે:

    hi rekha.. i am very happy to welcome u in this wonderful net world.
    i have full faith in you.
    one day u will come out with flying colors.
    always try to give your best.
    keep it up.
    wishing u all the best…
    hope ..sky will be the limit for u.
    may God fulfill all your dreams.

    nilam
    http://paramujas.wordpress.com
    welcome….my heartily welcome..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.