ઘરની પછીતે

ઘરની પછીતે કંઈ ચેતન ફરક્યુ
ને દિવાલના ઊંચા થયા છે કાન !

હણહણતી હવા ને ધસમસતો વેગ
હૈયામાં ફફડાટ અને તુટ્યુ છે ધ્યાન !

નજરું થાકી ને નેણ નમ્યા છે નીચા
અટવાતુ પગમાં થઈ દોડતુ વેરાન !

છુપાઈને છેતરતુ કોઈ સૂની આ ડેલીએ
સાંકળ વાસુ તો ય ભુલાવે ભાન !

This entry was posted in કાવ્યો, સ્વરચિત કૃતિઓ. Bookmark the permalink.

3 Responses to ઘરની પછીતે

  1. Bharat Karia કહે છે:

    this is the best one in my view. its perhaps the perfect description of a real feel took at a villege home. Really takes you to tour of a typical villege.

  2. લાગણીઓને અને ભીતર ઊઠતાં સ્પંદનો ને કોઈ નથી રોકી શકતું, તેમાં પણ જયારે કોઈ યાદ આવે ત્યારે અંદરથી કંઈક કોરાયાં કરે !

  3. Tejas Shah કહે છે:

    Good expression of an imagination. Well done.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.