દુર્વાસા

ક્રોધાગ્નિમાં સળગતો
સદા અમર હું
દુર્વાસા.
શકુંતલા શ્રાપ-મુક્ત
વીંટી થકી
શોધુ હવે નિવારણ
મારા આ અમરત્વનું?

This entry was posted in કાવ્યો, સ્વરચિત કૃતિઓ. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.