ભક્તિ

મીરાં પાગલ કૃષ્ણ
સ્નેહમાં હું સખાના,
અંતે સમાયા
મૂર્તિમાં અદ્રશ્ય બન્ને!

This entry was posted in કાવ્યો, લઘુ કાવ્યો, સ્વરચિત કૃતિઓ. Bookmark the permalink.

1 Response to ભક્તિ

  1. himanshupatel555 કહે છે:

    પ્રસ્થાપનનો યત્ન સરસ છે પણ આરસ શબ્દ નડતર છે કારણ કે એક સખો મૃત છે અને અન્ય હયાત,
    મને લાગે છે કે કેવળ મૂર્તિ શબ્દ બન્ને માટે ઉત્તમ રહેશે,વિચારી જોજો.પ્રેમ મૂર્તિમાં છે આરસમાં નહીં.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.