વિદાય

ગીત છેડું તે પહેલાં
છોડી ગયા આપ મહેફિલ,
શબ્દો તરે આંખોમાં

This entry was posted in લઘુ કાવ્યો, સ્વરચિત કૃતિઓ. Bookmark the permalink.

1 Response to વિદાય

  1. himanshupatel555 કહે છે:

    હવે કવિતાનું એક પુદગલ બંધાય છે અને કાવ્ય અભિવ્યક્તિનો આયામ ન બનતા કૃતિ થઈ અવતરે છે.
    મહેફિલ શબ્દ પછી અર્ધવિરામચિહ્ન અર્થ અને અભિવ્યક્તિને વધારે બળકટ બનાવશે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.