બે લઘુ કાવ્યો

પ્રદાન

ધ્રૂજતા કરે
ગ્રહી રોટી
મુજ કરથી
આપી ગયો ખુશી
એક ભિક્ષુક

ગરીબી

‘હાથ મારો ઉપરે’ની
ખુશીમાં ભૂલ્યો ગમ
સંગહી ધન મેં
પોષી ગરીબી

Advertisements
This entry was posted in લઘુ કાવ્યો, સ્વરચિત કૃતિઓ. Bookmark the permalink.

1 Response to બે લઘુ કાવ્યો

  1. himanshupatel555 કહે છે:

    સરસ કામ થાય છે અત્મ આનંદ પ્રગટે છે શબ્દોમાંથી.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s