કથન

ફૂટી છે રોમરોમને
વાચા બંધ હોઠો
ખૂલ્લી આંખ છે
કાન બહેરા!

This entry was posted in લઘુ કાવ્યો, સ્વરચિત કૃતિઓ. Bookmark the permalink.

1 Response to કથન

  1. himanshupatel555 કહે છે:

    # કથન
    # સુગંધ
    બન્ને લઘુ કાવ્યો જાપનીસ હાયકુ સાથે બેસે તેવા ટોનમાં-એવી નજાકત સાથે-આવે છે.સુગંધ પરંપરા
    ગત પ્રતિક લઈ આવે છે છતાં કથન કરતાં વધું ગમ્યુ છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.