તમાશો

જોઈ તમાશો સૌનો
ખુદ પર આવી
અટકી, હસી, રડી
ખેલ ખલાસ!

This entry was posted in લઘુ કાવ્યો, સ્વરચિત કૃતિઓ. Bookmark the permalink.

1 Response to તમાશો

  1. himanshupatel555 કહે છે:

    હવે કવિતા ઘનિભૂત થતી જાય છે અને પૂદગલ બંધાય છે
    “અટકી, હસી, રડી”
    ૩ શબ્દો વચ્ચેના વિરામો અહીં ધારી અસર ઉપસાવે છે અને જીવનના ત્રણ સ્તરને એના ખચકાટ સાથે
    અભિવ્યક્ત કરે છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.