વાવાઝોડુ

આજ વરુણે
ચઢી તોફાને
છેદ્યું વૃક્ષ
રમતો જેની
ડાળ સંગ રોજ!

This entry was posted in લઘુ કાવ્યો, સ્વરચિત કૃતિઓ. Bookmark the permalink.

2 Responses to વાવાઝોડુ

  1. સુરેશ જાની કહે છે:

    સરસ વિરોધાભાસ
    આ કાવ્ય પ્રકાર મજેનો છે- હાઈકુ કરતાં વધારે સ્વાતંત્ર્ય .

  2. himanshupatel555 કહે છે:

    પવનની મસ્તી અને તેમાંથી જ ઉદભવતી વેદના, ઢાઇ અક્ષર પ્રેમકે સમ,૧૧ અક્ષરમાં ખૂબ સહજ સ્વાસમાં કે સળંગ વાક્યમાં વ્યક્ત કરી આપી.
    છેદયુ કરતા છેદ્યું ના ઉચ્ચારમાં ચીરાવાનો અનુભવ વધારે અનુભવાય કારણ જોડ્યા શબ્દના ઉચ્ચારમાં જીભને ઝટકા સાથે છુટુ પડવુ પડે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.