આલીંગન

રૂંધાય જ્યારે
શ્વાસ આલીંગનથી
પ્રેમ નહી, મૃત્યુ નહી,
ઝંખુ મુક્ત જીવન!

This entry was posted in લઘુ કાવ્યો, સ્વરચિત કૃતિઓ. Bookmark the permalink.

2 Responses to આલીંગન

  1. nilam doshi કહે છે:

    કોઇના સ્નેહના આલિંગન થી પણ શ્વાસ રૂંધાવાનું શરૂ થાય તે જીવનની કરૂણતા..વિષમતા ન કહેવાય ?
    મજાની રચના..

  2. himanshupatel555 કહે છે:

    કોઈ પણ પ્રકારનું રૂંધાવુ માણસ સ્વરુપે માન્ય નથી હોતું તેથી મુક્તિ એ વિકલ્પ છે તો બીજી તરફ ત્યેન ત્યક્તેન ભૂંજીથા પણ છે-આસક્તિ અને અનાસક્તિ વચ્ચે જીવવું એ લોલક જેવી દશા છે,તેથી સર્ત્રે જેવો અસ્તિત્વવાદી કહે છે we live by choices અને તે પણ આ કે પેલું વચ્ચે ફંગોળાવું જ છે.
    રૂધાવુમાં શ્વાસ સામેલ જ છે ; આલીંગનમાં રૂધાઉં જ્યારે/ત્યારે નહી પ્રેમ,નહીં મૃત્યુ, ઝંખુ હું મુક્ત જીવન.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.