લેખીની

શબ્દ ફૂટ્યો
સુણે નહી કાન
લખ્યો આંખ કાજે
હોઠે મૂકી પેન!

 

This entry was posted in લઘુ કાવ્યો, સ્વરચિત કૃતિઓ. Bookmark the permalink.

2 Responses to લેખીની

 1. linadhiren કહે છે:

  મૂળ કરનાર તો મન.
  આજ્ઞા આપી હાથ ને.

 2. સુરેશ જાની કહે છે:

  કાન, આંખ, હોઠ
  જામી જુગલબંધી ઠીક
  હાથ કેમ બાકી ?
  મૂળ કરનાર !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.