સ્થંભ

મૃગગતિ શિકાર

સિંહની છલાંગ મોટી

છટકતો સમય

થંભે શ્વાસે

કોળિયા કાજે !

This entry was posted in લઘુ કાવ્યો, સ્વરચિત કૃતિઓ. Bookmark the permalink.

1 Response to સ્થંભ

  1. himanshupatel555 કહે છે:

    સ્થંભ અને લેખની બન્નેમાં અલ્પોક્તિ અને વિશાળ સંદર્ભ -સ્થંભમાંતો ચિત્રમય પણ-સહજ ઉદભવ્યા છે.ગમ્યાં.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.