કઠોરતા

નદી આખી પી ને
પત્થર થયો સુંવાળો,
કોરો,તપે સૂરજ જોઈ!

This entry was posted in લઘુ કાવ્યો, સ્વરચિત કૃતિઓ. Bookmark the permalink.

2 Responses to કઠોરતા

  1. pragnaju કહે છે:

    સરસ
    જીવન બહુ બરછટ છે, મોત બહુ જ સુંવાળું

  2. jjkishor કહે છે:

    સરસ. લાઘવથી ઠીક કામ લીધું છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.