બેકટેરીયા

અંધારે મોત એકનું
પ્રકાશથી બીજો ગભરાય
એકકોષી જીવ બેકટેરીયા
અનેકાનેક પ્રકાર ….

(બેકટેરીયાના બે પ્રકાર: એરોબિક અને એનેરોબિક પર)

This entry was posted in લઘુ કાવ્યો, સ્વરચિત કૃતિઓ. Bookmark the permalink.

4 Responses to બેકટેરીયા

 1. himanshupatel555 કહે છે:

  જીવાણુ અને માણસનું એકીકરણ કામ કરી ગયું,ગમ્યું.
  તમારો ફોન??

 2. pragnaju કહે છે:

  ખૂબ સુંદર
  કવિતાથી યાદ રાખવાની સરળતા રહે છે.
  કોઇ પ્રેઝન્ટેશન હોય ત્યારે પણ કવિતાથી
  યાદ રાખીએ
  આવી બેકટેરીઆની કવિતા યાદ
  Both good and bad, bacteria,
  Asexually reproduce.
  Cows need them for digestion, and
  They are one of the smallest living organisms
  Even humans need them, too!
  Rods, spheres, and spirals are the shape they have.
  Infectious diseases are their specialty!
  And that is why bacteria is both good and bad.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.