ફેરો

અર્ધવર્તૂળે ઊભી હું
આગળ જાઉ કે પાછળ
પહોંચુ મૂળ સ્થાને ફરી !

This entry was posted in અગિયારી, લઘુ કાવ્યો, સ્વરચિત કૃતિઓ. Bookmark the permalink.

1 Response to ફેરો

  1. સુરેશ જાની કહે છે:

    દાદા ભગવાનની ૩૬૦ અંશની વાત…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.