શબ્દ

શબ્દ બને કવિતા
જો જાણી શકાય
કોણે કોને ક્યારે
કેમ કહેવો!

This entry was posted in અગિયારી, લઘુ કાવ્યો, સ્વરચિત કૃતિઓ. Bookmark the permalink.

1 Response to શબ્દ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.