અકસ્માત

ક્ષણાર્ધમાં અથડાઈ
અજાણ મુસાફિર મૃત્યુ થકી
બની ગયો હિસ્સો
વાહનચાલકના જીવનનો!

This entry was posted in અગિયારી. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.