ક્ષિતિજે

તારી-મારી વચ્ચે દરિયો સાજન
                        રેલાય ખારા જળ
જળમધ્યે ડૂબ્યા સ્વપ્નો અનેક
                    રહસ્ય એના અકળ
 માંડી છે મીટ, ધામ દૂર-દેશ
                વીતતી  વિયોગે પળ
વસે જ્યાં તું તે અમ-દેશ
                   નિજ ગૃહે નેત્ર સજળ
સ્વ-આશ ડૂબે પરદેશે
                 ક્ષિતિજે સપ્તરંગી છળ
This entry was posted in કાવ્યો, ડાયાસ્પોરીક સર્જન, સ્વરચિત કૃતિ. Bookmark the permalink.

2 Responses to ક્ષિતિજે

  1. Jagdish Patel કહે છે:

    thankyou. jagadish patel.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.