Category Archives: સ્વાનુભવો

મારા વ્યવસાયની સંઘર્ષગાથા

(આ લેખને ભાવનગર ગદ્યસભાએ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦માં યોજેલ હરિફાઈમાં નોંધપાત્ર કૃતિ તરીકે આશ્વાસન ઈનામ મળેલ છે) શૂન્યથી અનંત સુધીની સફર કરાવતા અંકોના સૂત્રો સમજાવવા અને ગણિતના કોયડાઓ ઉકેલવાની તાલિમ આપવી તે મારો હાલનો વ્યવસાય એટલે કે હું ગણિતની શિક્ષિકા છું. અમેરિકામાં … Continue reading

Posted in ડાયાસ્પોરીક સર્જન, સ્વરચિત કૃતિઓ, સ્વાનુભવો | Leave a comment

૨૧મી સદીનું ચિત્ર-વિચિત્ર

ગઈકાલે ટપાલપેટી ખોલતા એક કવર મળ્યુ. જેની અંદરના સુંદર કાર્ડમાં આભાર વ્યકત કરતાં હાથે લખેલા વાક્યો પણ ઉમેરેલા હતા. એમાં છપાયેલા શબ્દો હતા: We never know how deeply an act of kindness can touch the heart. Just wanted to let … Continue reading

Posted in ડાયાસ્પોરીક સર્જન, સ્વરચિત કૃતિઓ, સ્વાનુભવો | 4 ટિપ્પણીઓ

કન્યાવિદાયની દિવ્ય પળ

“જીવનવસંતમાં દીકરી ટહુકો બનીને આવી; મંગલ ઉત્સવે શરણાઈના સૂર મૂકીને ચાલી” પુત્રીના લગ્ન પ્રસંગની કંકોત્રીમાં કાવ્યતત્વ ઉમેરવા માટે આ ઉદ્‍ગાર સહજ જ સરી પડ્યા. પરણીને માબાપના ઘરમાંથી જતાં જતાં ય દીકરી સંગીતના સૂર મૂકતી જાય છે. “સમી સાંજનો ઢોલ ઢબૂકતો … Continue reading

Posted in સ્વરચિત કૃતિઓ, સ્વાનુભવો | 5 ટિપ્પણીઓ

સાહિત્ય સંમેલન

૨૦૧૩ના મે મહિનાના ધોમ ધખતા તાપમાં અને એ પણ અમદાવાદમાં ૨૬મી તારીખે એકઠા થયેલા થોડા પણ સાચા મિત્રોને મળી જે ઠંડક અનુભવી તેમાં યજમાન વલીભાઈનો ફાળો સૌથી મોટો હતો કારણ કે એમની હોટેલ “સફર ઇન”માં આ સાહિત્ય-સંમેલન એમણે યોજ્યુ હતું. … Continue reading

Posted in સ્વાનુભવો | 6 ટિપ્પણીઓ

Never thought I will become vegan

I am very health conscious but I was nowhere near being vegan and eating only plant based food because…. 1) I thought it is for animal lovers who are against eating meat, because of their love for animal. 2) I … Continue reading

Posted in સ્વાનુભવો, English Articles | 2 ટિપ્પણીઓ

Visit to India -2011

This year I went to India twice. Once for my MA in Gujarati part II exam during the summer and again in December for the entrance exam for the Ph.D. program. With the grace of God I got admitted into … Continue reading

Posted in સ્વાનુભવો, English Articles | 5 ટિપ્પણીઓ

આંસુઓને પગલે પગલે..!!!!!!!!!!!!/(The trail of tears)

ભારતની શોધમાં નીકળેલા કોલંબસને અમેરીકામાં વસતા આદિવાસીઓની કોઈ કાળઘડીએ અમેરીકાની ધરતી નજરે પડી. ઈંડીયા પહોંચી ગયા એમ  માનીને અહીંના મૂળ વતનીઓને તે અને તેના સાથીઓ ઈન્ડીયન માનવા લાગ્યા. સાચી ખબર પડ્યા પછી તફાવત દર્શાવવા રેડ ઈન્ડીયન શબ્દ પ્રચલિત થયો. એ … Continue reading

Posted in ડાયાસ્પોરીક સર્જન, સ્વરચિત કૃતિઓ, સ્વાનુભવો | 7 ટિપ્પણીઓ

Walking for Independence

Walking is by far one of the most effective, inexpensive exercises that everyone knows, but that few do regularly because of “blah blah blah”! Well, I have decided that as far as my personal health goes, NO MORE EXCUSES! I … Continue reading

Posted in સ્વાનુભવો, English Articles | Tagged | 8 ટિપ્પણીઓ

My father

My father Karsanbhai Alabhai Kodiatar was an extra ordinary person. He was very famous in his time and generation. He lived from 1903 to 1995 and was born and raised in a Rabari community where he faced so much discrimination … Continue reading

Posted in સ્વાનુભવો, English Articles | Tagged | 16 ટિપ્પણીઓ

My Experiences in India during 2009:

We tend to appreciate blessings when they become the past. Having good health and living in a healthy environment is the best natural blessing humans can be given. We slowly lose it by living against nature. Often times, people only … Continue reading

Posted in સ્વાનુભવો, English Articles | Tagged | 10 ટિપ્પણીઓ